Alle stages van A.S. Watson Benelux zijn momenteel vervuld.